İçerikler

KVKK

Değerli Muhataplarımız, 

Bilgi güvenliği ve kişisel veri güvenliğine büyük özen gösteriyoruz. Opak Optik San. Ve Tic. A.Ş olarak kişisel verilerin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Saygılarımızla

Müşteri Aydınlatma Metni 

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni 

Çalışan Aydınlatma Metni

KVKK and GDPR Rules

Kamera Aydınlatma Metni

Çerez Aydınlatma Metni

Opak-Personal Data Protection Law

Opak-Clarification-Text